HỘI THẢO "Bảo tồn, tôn tạo, quản lý để phát huy các giá trị các Hồ của Thủ đô Hà Nội"

SAOKHUE Water được UBND Tp. Hà Nội, Tổng hội XD Việt Nam, Sở XD Hà Nội, Hội XD Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chính thức mời có bài tham luận tại sự kiện đặc biệt này. Hà Nội hiện nay có khoảng 120 hồ - đây là nguồn tài nguyên vô giá đối với Thủ đô, luôn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, du lịch, đảm trách nhiệm vụ điều hòa khí hậu và tạo cảnh quan cho thành phố. 

Các hồ Hà Nội hiện nay ô nhiễm rất nặng. Giải pháp thông minh để làm sạch hồ, bảo tồn và phát triển vẽ đẹp của hồ là rất cấp bách. SAOKHUE Water đã vinh dự được UBND Tp. Hà Nội chọn đưa ra giải pháp xử lý nước thải thông minh tại chỗ cho các hồ.

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN

1/ Thời điểm: 08:00-11:30 ngày 6/7/2017

2/ Địa điểm: Văn phòng Sở XD Hà Nội

3/ Đơn vị tổ chức: UBND Tp. Hà Nội, Tổng hội XD Việt Nam, Sở XD Hà Nội, Hội XD Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát

Con đường tuyệt đẹp đi qua Hồ Trúc Bạch & Hồ Tây

Hồ HN ô nhiễm rất nặng