Điều Khoản & Điều Kiện

 

Website này được cung cấp bởi SAOKHUE WATER – một bộ phận của Công ty CP Xúc tiến TM & ĐT Sao Khuê, Lầu 8, Saigon Paragon, 03 Nguyễn Lương Bằng, Phú mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

Logo SAOKHUE, tên SAOKHUE, SAOKHUE WATER là tên giao dịch của chúng tôi. Khi sử dụng website này đồng nghĩa với việc các bạn chấp thuận những điều khoản và điều kiện bên dưới.

1. Quyền Từ Chối

Với những sự quan tâm đặc biệt nhằm đảm bảo website thường xuyên được cập nhật, tuy nhiên, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác của thông tin và chúng tôi có quyền thay đổi thông tin trên trang web này (bao gồm cả Điều khoản sử dụng) bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước. Bạn phải kiểm tra những điều khoản sử dụng này mỗi khi bạn muốn sử dụng trang web để nắm được những thay đổi mới nhất.

SAOKHUE WATER cung cấp những thông tin trong website này một cách tương đối ở thời điểm đăng tải, và những thông tin này không được coi là phát ngôn đại diện hoặc lời cam kết cho bất cứ nội dung nào (bao gồm từ ngữ, biểu đồ, thông tin quảng cáo, dữ liệu đo lường, các liên kết và các thông tin khác). Các ý kiến được đăng tải trên website này hoàn toàn không phải là các phát biểu từ các nguồn chân thật nhất. Ngoài ra, chúng tôi và các cộng tác viên cho website này không chịu trách nhiệm hoặc được phép đại diện, bảo đảm, ra điều kiện, quy định thời hạn, cũng như các việc thể hiện rõ ràng hay ngụ ý đến điều kiện, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác, độ phù hợp, độ thích ứng có chủ đích, quá trình hoàn thành, không lây lan vi-rút từ những nội dung gắn kết trên website, hoặc những nội dung này sẽ chính xác, liên tục cập nhật, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi.

Không có bất kỳ nội dung nào trên trang web này được xem là tư vấn, lời khuyên, chào hàng, báo giá. Những thông tin có trên website này không phải là lời mời để đầu tư vào SAOKHUE WATER và những quyết định đầu tư, mua bán, giao dịch không nên phụ thuộc vào những thông tin cung cấp trong website này.

 

2. Miễn trừ trách nhiệm

BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY CŨNG NHƯ MỌI KẾT QUẢ VÀ THÔNG TIN BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ WEBSITE, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT, ĐẠI DIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. VỀ MẶT PHÁP LÝ, SAOKHUE WATER ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHỮNG TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI GÂY RA TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.

Đối với các trường hợp thiệt hại phát sinh từ sự cẩu thả hoặc trình bày sai lạc dẫn đến gian lận, chúng tôi và tất cả những người đóng góp cho trang web này sau đây từ chối đến mức tối đa cho phép của pháp luật toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm bất kỳ tổn thất và thiệt hại phát sinh do hậu quả hoặc gián tiếp do bạn, cho dù phát sinh sai lầm cá nhân, hợp đồng hay không, và phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc kết hợp với quyền truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng trang web này.

 

3. Bản Quyền và Thương Hiệu

Bản quyền website này và nội dung của nó thuộc về SAOKHUE WATER. Bạn không được phép tái sử dụng hoặc sao chép website này cũng như bất kỳ nội dung nào trên website của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn chỉ có thể in hay lưu giữ nội dung nhất thời cho mục đích sử dụng cá nhân, nhưng không dùng cho mục đích thương mại. Bạn không được quyền liên kết website này hoặc sao chụp nếu không có sự chấp thuận của SAOKHUE WATER.

SAOKHUE WATER, SAOKHUE và logo SAOKHUE là thương hiệu được đăng ký thuộc bản quyền của Công ty CP Xúc tiến TM & ĐT Sao Khuê tại Việt Nam và các phần khác của thế giới. Không được phép tái sản xuất từng phần hoặc nhiều phần của các thương hiệu đã đăng ký bản quyền này. Không có bất kỳ dấu hiệu nào trên website này được hiểu như cho phép hoặc cấp quyền sử dụng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào của website mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản.

 

4. Sự Gián Đoạn và Thiếu Sót trong Dịch Vụ Này

Trong khi chúng tôi tận dụng mọi khả năng để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn cao của trang web này và duy trì tính liên tục của nó, Internet không phải luôn luôn ở trạng thái ổn định, và những lỗi, sự thiếu sót, việc gián đoạn dịch vụ và sự chậm trễ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy, chúng tôi không có nghĩa vụ hay chịu phải trách nhiệm vận hành website này (hoặc bất kỳ phần riêng biệt của nó) một cách liên thông và liền mạch.

 

5. Vô Hiệu

Nếu bất kỳ một phần của điều khoản và điều kiện nói trên không thể thực thi (bao gồm cả điều khoản loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn), thì việc thực hiện những phần khác trong điều khoản này vẫn sẽ không bị ảnh hưởng.

 

6. Liên Kết

Trang web này có chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba mà SAOKHUE WATER không kiểm soát. SAOKHUE WATER không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ thiệt hại có thể phát sinh do sử dụng một trang web của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không nhất thiết có nghĩa là SAOKHUE WATER xác nhận trang web hoặc có hợp tác với bên thứ 3.

 

7. Trách Nhiệm Pháp Lý

Những điều khoản, điều kiện và việc bạn sử dụng trang web này được chi phối độc quyền bởi pháp luật Việt Nam và bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản, điều kiện và sử dụng trang web này của bạn của phải được xét xử độc quyền bởi tòa án của Việt Nam.

 

8. Quy Định

Nếu có bất kì lời phàn nàn nào với SAOKHUE WATER, xin liên hệ với nhân viên quan hệ khách hàng theo số +84 (0) 937837831 hoặc email: info@saokhuecorp.com

 

9. Chính Sách Bảo Mật (đạo luật về bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân người tiêu dùng 1998)

SAOKHUE WATER giữ gìn thông tin cá nhân một cách rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự an ninh và riêng tư của mọi khách hàng và thông tin liên lạc của họ. SAOKHUE WATER  nghiêm chỉnh tuân theo những thủ tục an ninh trong việc lưu trữ và tiết lộ thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi nhằm ngăn chặn truy cập trái phép.

Dữ liệu cá nhân được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu thông tin liên lạc và quản trị vì công việc chúng tôi đã thực hiện hoặc đang tham gia vào, hoặc vì khách hàng của chúng tôi đã xác nhận rằng họ sẽ được quan tâm trong việc tiếp nhận tài liệu về kinh doanh từ chúng tôi cũng như sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu lại chi tiết thông tin liên lạc và lịch sử các lần liên hệ. Điều này cho phép chúng tôi quản lý quan hệ khách hàng có hiệu quả và xác định được các mục tiêu quan tâm, sao cho khách hàng không nhận được tài liệu không mong muốn.

Tương ứng với các quyền trong luật, khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân và ngừng nhận các thông tin tiếp thị.

SAOKHUE WATER không bán, cho thuê hay giao dịch thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ với bên thứ ba. Thông tin có thể được truyền tải giữa các bộ phận trong Công ty SAOKHUE hoặc với đối tác của chúng tôi, điều đó có thể bao gồm quá trình chuyển giao thông tin ra ngoài khu vực Việt Nam.

Khi những sự chuyển giao thông tin đó là cần thiết, chúng tôi sẽ luôn luôn đảm bảo các thành viên của SAOKHUE WATER sẽ luôn tuân theo sự bảo mật và chính sách riêng tư mà ít nhất có đủ sức bảo mật cho các đối tượng dữ liệu tới một mức độ nhất định tại Việt Nam.