DỰ ÁN HỒ GIẢNG VÕ - HÀ NỘI

Ông NGUYỄN ĐỨC CHUNG - Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã rất ấn tượng và đánh giá cao hệ thống giải pháp xử lý nước thải tại chỗ cho các hồ tại Hà Nội đang bị ô nhiễm trầm trọng, gây mùi hôi thối kinh khủng tác hại cực xấu đến nguồn nước, cảnh quan, môi trường và chất lượng sống của người dân.

UBND Tp.HN đã giao cho chúng tôi cùng các sở ban ngành HN nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống xử lý tại chỗ ngay tại Hồ Giảng Võ và sau đó nhân rộng ra các hồ khác trên toàn Hà Nội.

Quý vị có nhu cầu hợp tác nghiêm túc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin: vu.than@saokhuecorp.com

(Chúng tôi có thể từ chối trao đổi nếu thấy nhu cầu hay yêu cầu của Quý vị không phù hợp)

1/6