DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHỐNG NGẬP TẠI CHỖ KẾT HỢP CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ & DU LỊCH KHU VỰC BẾN VÂN ĐỒN, QUẬN 4, Tp.HCM

Khu vực này có nhiều điểm xả thải lớn gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó do mực nước dâng cao nên các miệng cống thoát nước đều nằm dưới mực nước gây ngập lụt cục bộ.

 

Hệ thống của chúng tôi áp dụng tốt để xử lý hiệu quả khu vực này và kết hợp chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch.

Quý vị có nhu cầu hợp tác nghiêm túc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin: vu.than@saokhuecorp.com

(Chúng tôi có thể từ chối trao đổi nếu thấy nhu cầu hay yêu cầu của Quý vị không phù hợp)

1/10